Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2003-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet van 19 december 2002, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-12-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-24
Jaargang 2003
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
PS key STB7651
Publicatiedatum 2003-01-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 24
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 december 2002, houdende wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-01-23