Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2003-229".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit prijsaanduiding producten (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-05-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-229
Jaargang 2003
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype ministerie
PS key STB7830
Publicatiedatum 2003-06-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 229
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 mei 2003, houdende regels met betrekking tot de prijsaanduiding van producten ter vervanging van het Besluit prijsaanduiding goederen 1980 in verband met de aanpassing aan de systematiek en de terminologie van de EG-richtlijn betreffende de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten (Besluit prijsaanduiding producten)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-06-10