Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2003-227".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit van 22 mei 2003 tot wijziging van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-05-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-227
Jaargang 2003
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
PS key STB7889
Publicatiedatum 2003-06-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 227
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 mei 2003 tot wijziging van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-06-10