Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2003-118".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Vaststelling tijdstip inwerkingtreding van de Rijkswet tot wijziging van enkele Rijkswetten m.b.t. het Nederlanderschap
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-03-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-118
Jaargang 2003
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB7764
Publicatiedatum 2003-03-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 118
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 15 maart 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap, en van de Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, alsmede van enige daarmee samenhangende algemene maatregelen van rijksbestuur
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-03-25