Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2002-558".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit vaststelling tijdstip inwerkingtreding Invoeringswet Boek 4 Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-11-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-558
Jaargang 2002
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB7525
Publicatiedatum 2002-11-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 558
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 11 november 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 11 september 1969, tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 392), de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte, de wet van 18 april 2002 tot vaststelling van titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 227), de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte, de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 nieuw BW, derde gedeelte en de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2002-11-19