Besluit van 11 november 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 11 september 1969, tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 392), de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte, de wet van 18 april 2002 tot vaststelling van titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 227), de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte, de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 nieuw BW, derde gedeelte en de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 31 oktober 2002, Directie Wetgeving nr. 5188434/02/6;

Gelet op artikel II, eerste lid, van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte, artikel V van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte, artikel III van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 nieuw BW, derde gedeelte en hoofdstuk VI, artikel I, eerste lid, van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2003 treden de volgende wetten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

1. de wet van 11 september 1969, tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 392)

2. de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte

3. de wet van 18 april 2002 tot vaststelling van titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Stb. 227)

4. de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, tweede gedeelte

5. de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 nieuw BW, derde gedeelte

6. de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 november 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negentiende november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven