Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2002-544".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wijziging van de Wet Justitie-subsidies (Halt-afdoeningen, technische wijzigingen) (Stb. 2002, 243)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-11-05
Datum van uitgifte 2002-11-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-544
Jaargang 2002
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB7515
Publicatiedatum 2002-11-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 544
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 mei 2002, houdende wijziging van de Wet Justitie-subsidies (Halt-afdoeningen, technische wijzigingen) (Stb. 2002, 243)
Uitgever Ministerie van Justitie