Besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 mei 2002, houdende wijziging van de Wet Justitie-subsidies (Halt-afdoeningen, technische wijzigingen) (Stb. 2002, 243)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 29 oktober 2002, nr. 5192656/02/6;

Gelet op artikel II van de Wet van 16 mei 2002, houdende wijziging van de Wet Justitie-subsidies (Halt-afdoeningen, technische wijzigingen) (Stb. 2002, 243);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 16 mei 2002, houdende wijziging van de Wet Justitie-subsidies (Halt-afdoeningen, technische wijzigingen) (Stb. 2002, 243) treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de veertiende november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven