Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2002-51".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet van 12 december 2001
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-01-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-51
Jaargang 2002
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB6984
Publicatiedatum 2002-02-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 51
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 25 januari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met het oog op het herstel van vormfouten bij vorderingen tot verlenging van de terbeschikkingstelling of van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (Stb. 2002, 14)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2002-02-07