Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-08-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2002-413".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Comptabiliteitswet 2001 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-07-13
Datum van uitgifte 2002-08-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-413
Jaargang 2002
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB7353
Publicatiedatum 2002-08-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 413
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 juli 2002 tot vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001)
Uitgever Ministerie van Justitie
Verbeterd door Staatsblad 2002, 413 verbeterblad; stb-2002-413-v1