Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2002, 413Verbeterblad

Comptabiliteitswet 2001

VERBETERING

Op blz. 33, ondertekening uitgiftedatum

staat: «Uitgegeven de twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals»

lees: Uitgegeven de twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

's-Gravenhage, 17 september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner