Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2002-207".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 2002, 93)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-04-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-207
Jaargang 2002
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
PS key STB7155
Publicatiedatum 2002-05-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 207
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 26 april 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ammoniak en veehouderij
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2002-05-07