Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2002-135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-03-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-135
Jaargang 2002
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB7084
Publicatiedatum 2002-03-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 135
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 maart 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II en III van de wet van 1 november 2001 tot wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging (Stb. 531)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2002-03-19