Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2002-125".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging wetten i.v.m. het verblijf van in bewaring gestelde verdachten alsmede arrestanten in een politiecel
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-03-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-125
Jaargang 2002
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
PS key STB7047
Publicatiedatum 2002-03-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 125
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 6 maart 2002 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het verblijf van in bewaring gestelde verdachten alsmede arrestanten in een politiecel (verblijf in politiecellen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2002-03-07