Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-02-2001 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2001-64".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Vaststelling datum inwerkingtreding Wet tot aanpassing enige wetten i.v.m. afschaffing titelbescherming makelaars
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2001-01-30
Datum van uitgifte 2001-02-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2001-64
Jaargang 2001
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
Pskey STB6210
Publicatiedatum 2001-02-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 64
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 januari 2001, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 december 2000 tot aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars (Stb. 540)
Uitgever Ministerie van Justitie