Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2001 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2001-608".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van onder andere de Pensioen- en spaarfondsenwet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2001-12-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2001-608
Jaargang 2001
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
PS key STB6817
Publicatiedatum 2001-12-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 608
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 december 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 december 2000 houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2001-12-13