Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2001 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2001-437".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wijziging van onder meer het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 2001, 329)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2001-09-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2001-437
Jaargang 2001
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
PS key STB6630
Publicatiedatum 2001-09-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 437
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 27 september 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met betrekking tot busbanen, busstroken en de aanduiding van parkeergelegenheid (Stb. 329)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2001-09-28