Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2000-54".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-01-28
Datum van uitgifte 2000-02-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-54
Jaargang 2000
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB5496
Publicatiedatum 2000-02-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 54
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 28 januari 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
Uitgever Ministerie van Justitie