Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2000-391".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen i.v.m. laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-09-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-391
Jaargang 2000
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB5853
Publicatiedatum 2000-10-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 391
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 14 september 2000, tot wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in verband met het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2000-10-03