Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2000-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet opheffing bordeelverbod (Stb. 1999, 464) en onderdeel besluit (Stb. 1999, 353)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-01-18
Datum van uitgifte 2000-02-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-38
Jaargang 2000
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Cultuur en recreatie | Recreatie
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype ministerie
Pskey STB5472
Publicatiedatum 2000-02-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 38
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 18 januari 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod), Stb.1999, 464, en van artikel I, onder C, onderdeel 3, van het besluit van 9 augustus 1999, houdende wijziging van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie en het Besluit registratie justitiële gegevens, Stb. 1999, 353
Uitgever Ministerie van Justitie