Besluit van 18 januari 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod), Stb.1999, 464, en van artikel I, onder C, onderdeel 3, van het besluit van 9 augustus 1999, houdende wijziging van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie en het Besluit registratie justitiële gegevens, Stb. 1999, 353

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 januari 2000, Directie Wetgeving, nr. 5003968/00/6;

Gelet op artikel VIII van de wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) en artikel III van het besluit van 9 augustus 1999, houdende wijziging van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie en het Besluit registratie justitiële gegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2000 treden in werking:

a. de wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod), Stb.1999, 464;

b. artikel I, onder C, onderdeel 3, van het besluit van 9 augustus 1999, houdende wijziging van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie en het Besluit registratie justitiële gegevens, Stb. 1999, 353.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 januari 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de eerste februari 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven