Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2000-292".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-292
Jaargang 2000
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB5727
Publicatiedatum 2000-07-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 292
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 juni 2000, houdende een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2000-07-13