Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2000-254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtr. Aanpassing Boek 3 en 6, BW, aan richtlijn doen staken inbreuken besch. consumentenbelangen (Stb. 2000, 178)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-06-06
Datum van uitgifte 2000-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-254
Jaargang 2000
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Pskey STB5693
Publicatiedatum 2000-06-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 254
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 juni 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Stb. 2000, 178);
Uitgever Ministerie van Justitie