Besluit van 6 juni 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Stb. 2000, 178);

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 mei 2000, Directie Wetgeving, nr. 5029693

Gelet op artikel III van de wet van 25 april 2000 (Stb. 2000, 178);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Stb. 2000, 178) treedt in werking op 1 januari 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juni 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven