Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-1999 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1999-554".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1999-12-02
Datum van uitgifte 1999-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1999-554
Jaargang 1999
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB5275
Publicatiedatum 1999-12-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 554
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 2 december 1999 tot uitvoering van de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEG 1997, L 18) (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid)
Uitgever Ministerie van Justitie