Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-1999 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1999-526".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inw.tr. Wet 1-7-1998 tot wijz. Wetboek Sr en Sv (Stb. 1998, 434) en Besluit 12-11-1998 tot wijz. Penitentiaire maatregel
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1999-12-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1999-526
Jaargang 1999
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB5372
Publicatiedatum 1999-12-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 526
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 december 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 juli 1998 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (enige delegatiebepalingen in het kader van de regeling van de terbeschikkingstelling), Stb. 1998, 434 en van het besluit van 12 november 1999, houdende wijziging van de Penitentiaire maatregel, Stb. 1999, 482
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1999-12-16