Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-1999 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1999-525".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging van o.m. kb van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. I 362)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1999-12-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1999-525
Jaargang 1999
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB5342
Publicatiedatum 1999-12-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 525
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 december 1999, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Stb. I 362), alsmede van het koninklijk besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1999-12-14