Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-1999 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1999-480".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1999-11-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1999-480
Jaargang 1999
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
PS key STB5298
Publicatiedatum 1999-11-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 480
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 10 november 1999, houdende wijziging van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1999-11-23