Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-1999 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1999-254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1999-06-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1999-254
Jaargang 1999
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB5011
Publicatiedatum 1999-06-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 254
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 17 juni 1999 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 april 1999 tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1999-06-29