Besluit van 17 juni 1999 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 april 1999 tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 1999, Directie Arbeidsverhoudingen Nr. AV/A&M/99/32699;

Gelet op artikel XV van de Wet van 3 april 1999 tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 3 april 1999 tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen X, Y en Z, onderdeel 2, en artikel XIV, vierde lid, in werking met ingang van 1 juli 1999.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 juni 1999

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K. G. de Vries

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven