Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1998-724".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet aanpassing Wet inkomstenbelasting 1964 e.a. in verband met afschaffen apart tarief buitenlandse belastingplichtigen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-12-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1998-724
Jaargang 1998
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB4723
Publicatiedatum 1998-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 724
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 17 december 1998, houdende aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1998-12-29