Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1998-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit registratie vissersvaartuigen 1998 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-01-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1998-61
Jaargang 1998
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
PS key STB3983
Publicatiedatum 1998-02-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 61
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 26 januari 1998, houdende vaststelling van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1998-02-17