Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-08-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1998-502".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wijziging Wet op het overleg huurders verhuurder
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-07-27
Datum van uitgifte 1998-08-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1998-502
Jaargang 1998
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype ministerie
Pskey STB4400
Publicatiedatum 1998-08-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 502
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 27 juli 1998, tot wijziging van de wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder)
Uitgever Ministerie van Justitie