Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1998-448".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-07-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1998-448
Jaargang 1998
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
PS key STB4362
Publicatiedatum 1998-07-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 448
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 1 juli 1998 tot aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1998-07-23