Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1998-251".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wetboek v. Strafvordering i.v.m. verlengingsproc. voorlopige hechtenis en uitspr. vonnis; inwerkingtreding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-05-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1998-251
Jaargang 1998
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB4196
Publicatiedatum 1998-05-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 251
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 11 mei 1998 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 22 april 1998, Stb. 250, houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de verlengingsprocedure voorlopige hechtenis en de termijn van de uitspraak van het schriftelijk vonnis van de alleenrechtsprekende rechter
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1998-05-14