Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-588".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijz. Inrichtingsbesluit, Examenbesluit vwo-havo-mavo-vbo e.a. besluiten ivm invoering profielen voortgezet onderwijs)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-11-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-588
Jaargang 1997
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB3681
Publicatiedatum 1997-12-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 588
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 15 november 1997, houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en enkele andere besluiten in verband met invoering van profielen in het voortgezet onderwijs (invoering profielen voortgezet onderwijs)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-12-04