Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet bijz. bepalingen handelsvertegenw., Vaststellingswet titel 7.10 BW (arbeidsovereenkomst), e.a.
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-01-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-37
Jaargang 1997
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB3051
Publicatiedatum 1997-02-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 37
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 10 januari 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 september 1995, houdende bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Stb. 506), de Wet van 6 juni 1996, houdende vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek (Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (Arbeidsovereenkomst)) (Stb. 406) en de Wet van 14 november 1996 tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)) (Stb. 562)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-02-06