Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-295".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en Reglement verpleging ter beschikking gestelden
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-07-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-295
Jaargang 1997
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB3317
Publicatiedatum 1997-07-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 295
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 juli 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement verpleging ter beschikking gestelden
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-07-10