Besluit van 5 juli 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement verpleging ter beschikking gestelden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 juli 1997 (637879/97/6);

Gelet op artikel 81 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en op artikel 90 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

  • 1. Artikel 12 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. De overige bepalingen van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden treden in werking op 1 oktober 1997.

ARTIKEL II

Het Reglement verpleging ter beschikking gestelden treedt in werking op 2 oktober 1997.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 1997

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de tiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven