Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1997-271".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet houdende een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-04-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-271
Jaargang 1997
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB3287
Publicatiedatum 1997-07-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 271
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 10 april 1997, houdende een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-07-01