Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-240".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding wijziging Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en wijziging bijlage
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-06-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-240
Jaargang 1997
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
PS key STB3258
Publicatiedatum 1997-06-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 240
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 juni 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Wetboek van Strafvordering (Stb. 212) en van het Besluit van 16 oktober 1995, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 500)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-06-19