Besluit van 6 juni 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Wetboek van Strafvordering (Stb. 212) en van het Besluit van 16 oktober 1995, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 500)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 mei 1997, Directie Wetgeving, nr. 630840/97/6,

Gelet op artikel VII van de wet van 15 mei 1997 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Wetboek van Strafvordering (Stb. 212);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Wetboek van Strafvordering (Stb. 212) treedt in werking op 30 juni 1997.

ARTIKEL II

De in het Besluit van 16 oktober 1995 houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 500) met de feitcodes N 070 d, N 070 h, P 170 d, P 180 d, P 180 h, P 180 l, P 180 p, P 180 q, P 181 h, P 240 e, P 250 a, P 310 d, R 567 derde onderdeel, R 568 derde onderdeel, R 569 derde onderdeel, R 571 derde onderdeel, R 573 derde onderdeel, aangeduide gedragingen treden in werking op 30 juni 1997.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juni 1997

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negentiende juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven