Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-1996 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1996-616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1996-12-13
Datum van uitgifte 1996-12-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1996-616
Jaargang 1996
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
Pskey STB2941
Publicatiedatum 1996-12-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 616
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 13 december 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 november 1996 tot vaststelling van de gewijzigde Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof) (Stb. 590)
Uitgever Ministerie van Justitie