Besluit van 13 december 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 november 1996 tot vaststelling van de gewijzigde Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof) (Stb. 590)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 december 1996, nr. 595597/96/6, Directie Wetgeving;

Gelet op artikel 65 van de Wet van 29 november 1996 tot vaststelling van de gewijzigde Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof) (Stb. 590);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 29 november 1996 tot vaststelling van de gewijzigde Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof) (Stb. 590) treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1996

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negentiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven