Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-08-1996 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1996-410".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wijziging Auteurswet 1912 en wet naburige rechten i.v.m. EG-richtlijn satellietomroep en kabeldoorgifte; inw.treding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1996-07-18
Datum van uitgifte 1996-08-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1996-410
Jaargang 1996
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Pskey STB2726
Publicatiedatum 1996-08-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 410
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 18 juli 1996 tot inwerkingtreding van de Wet van 20 juni 1996, houdende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PbEG L 248)
Uitgever Ministerie van Justitie