Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-1995 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1995-303".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet tot wijz. Algemene wet bestuursrecht ivm regels betr. gebruik taal in het bestuurlijk verkeer
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1995-05-29
Datum van uitgifte 1995-06-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1995-303
Jaargang 1995
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB1889
Publicatiedatum 1995-06-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 303
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 29 mei 1995, houdende inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1995 tot wijziging van de Algemene Wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer (Stb. 302)
Uitgever Ministerie van Justitie