Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-1995 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1995-232".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Rijkswet tot wijz. vh Koninkrijksstatuut ivm voortzetten vd Statuut neergelegde rechtsorde tav Aruba
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1995-04-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1995-232
Jaargang 1995
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
PS key STB1813
Publicatiedatum 1995-05-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 232
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 april 1995, houdende de inwerkingtreding van de rijkswet van 15 december 1994 (Stb. 1995, 1) houdende wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1995-05-04