Besluit van 24 april 1995, houdende de inwerkingtreding van de rijkswet van 15 december 1994 (Stb. 1995, 1) houdende wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 21 april 1995, nr. 951355;

Gelet op artikel III van de rijkswet van 15 december 1994 (Stb. 1995, 1) houdende wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De rijkswet van 15 december 1994, houdende wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba, treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad.

Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 april 1995

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken,

J. J. C. Voorhoeve

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de vierde mei 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven