Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1984-256".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1984-06-20
Datum van uitgifte 1984-06-28
Identifier stb-1984-256
Jaargang 1984
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1984-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 256
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 juni 1984, houdende wijziging van het Besluit bedragen eigen risico aansprakelijkheidsverzekering (Stb. 1967,200), het Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1964, 380) en het Koninklijk besluit van 16 september 1965, Stb. 414, alsmede tot inwerkingtreding van de Wetten van 30 november 1983, Stb. 613 en 614, houdende wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Uitgever Ministerie van Justitie