Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-1982 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1981-822".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1981-12-14
Datum van uitgifte 1982-01-26
Identifier stb-1981-822
Jaargang 1981
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1982-01-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 822
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 december 1981, houdende toepassing van artikel 170, eerste lid, onder a, van de Wet geluidhinder (Vrijstellingsbesluit geluidproduktie motorvoertuigen landsverdediging)
Uitgever Ministerie van Justitie